Näin Sukevan Pakoraitti syntyi

Yhdessä toteutettu, näkyväksi tehty

Sukevan Pakoraitti on useasta osasta koostuva kokonaisuus. Toteutus oli yhteisön laaja ponnistus kevään ja kesän 2019 aikana. Syksyllä 2018 alettiin ideoida Sukevan kirkonkylän markkinointia. Pohdittiin keinoja tuoda esille Sukevan palveluita ja herättää alueen kiinnostus niin mahdollisten muuttajien kuin matkailijoidenkin silmissä. Syntyi toiminnallinen kulttuuri- ja ulkoilupolku, johon liittyy mobiilisovellus. Tässä yhteydessä Sukevan verkkosivut uusittiin myös täysin. Reittiin sisältyy tietoa ja tarinoita kuvin, sanoin ja ääneen kerrottuna. Lopputulos palvelee mainiosti myös Sukevalla asuvia.  

Toteutusta luotsasi eteenpäin työryhmä, jossa oli jäseninä paikallisia kunnan luottamushenkilöitä, yhdistystoimijoita ja yrittäjiä. Käytännön toimia koordinoivat Sonkajärven kunnan Sukevan aluesihteeri sekä Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen kumppanuuskehittäjä. 

Kehittämistyöhön liittyvää ulkopuolista asiantuntijapalvelua hankittiin osin Sukevan aluelautakunnan varoilla ja osin Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen rahoituksen turvin. Ulkoilu- ja liikuntapaikkoja on kehitetty Ylä-Savon Veturin LuoVi -hankkeesta saadulla avustuksella. Käytännössä kokonaisuutta rakennettiin näin paikallisella talkootyöllä ja Sukevan aluelautakunnan varoilla sekä kahdella erillisellä hankkeella, jotka nivottiin yhteen suurempaan kokonaisuuteen. Kaikki sisältö työstettiin yhteisöllisesti työryhmän työpajakokoontumissa sekä hyödynnettiin jo aikaisemmin paikallisesti koostettua tietoa. 

Sukevan Pakoraitti koostuu seuraavista osioista: 

Liikunnallinen ulkoilu- ja kulttuuripolku

Sukevan kylällä risteilevä, noin seitsemän kilometriä pitkä reitti, jonka varrelle sijoittuu ulkoilu- ja liikuntapaikkoja sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Reitin varrella on mm. kaksi laavua. Kesän aikana on tehty viitoituksia ja kylttejä matkan varrelle sekä rakennettu kävelysiltoja. Reitin varrella sijaitsee myös uusi paikallisten talkootyönä rakentama Sukevan frisbeegolfrata. Rakentamiseen on käytetty LuoVi -hankkeen sekä Sukevan aluelautakunnan rahoitusta. Pakoraitin kohteista tarkemmin täällä  

Mobiilisovellus 

Sukevan Pakoraitti on osana Pohjois-Savon Mobiilireitit -sovellusta, joka on ladattavissa älypuhelimiin maksutta sovelluskaupoista. Pakoraitin sivulta löytyy tietoa reitin kohteista. Sivu on luettavissa vaikka kotisohvalta mistä päin maailmaa tahansa. Paikan päällä sovelluksen kautta voi seurata omaa kulkua reitillä ja se hälyttää kulkijan äänimerkillä sovelluksesta löytyvän tiedon äärelle, kun tullaan lähelle reitillä olevaa kohdetta. Sivun tiedot on koostettu paikallisten kanssa Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen työpajakokoontumisissa. Mobiilisovelluksen on toteuttanut Retkipaikka ja kustannuksista vastasi Sukevan aluelautakunta. Pakoraitti -sivu täällä

Sukevan verkkosivut 

Nämä uudet verkkosivut tehtiin tuomaan Sukevaa ja sen palveluita paremmin esiin tuovaksi sekä toimimaan yhteen Pakoraitti -sivun kanssa. Sivujen sisältö on koostettu paikallisten kanssa Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen työpajakokoontumissa. Sivuilla olevat ja Pakoraitista tehdyn esitteen piirrokset tilattiin paikalliselta kuvittaja Katja Toivaselta. Sivujen historia-osioon on myös liitetty äänitiedostoja, joissa on Sukevasta kertovia tarinoita. Tarinat luki työryhmän jäsen talkootyönä ja ne äänitettiin Radio Sandelsin studiolla. Kuvituskuvat ja äänitiedostojen editointi rahoitettiin Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeesta. Sukevan sivut osoitteessa https://www.sukeva.fi  

Esite

Koska kaikki eivät voi tai halua käyttää mobiilisovellusta, reitistä tehtiin myös paperiesite, jonka keskiaukeamalla on reittikartta. 

Sukevan pakoraitti palkittiin Vuoden Leader -tekona lokakuussa 2019. 

Sukevan Pakoraitti palkittiin Vuoden Leader -tekona 2019. Kuvassa kunniakirja ja taustalla kukkia.