Sukevan aluelautakunta

Aluelautakunnan toiminta-ajatus 

Sukevan aluelautakunta turvaa ja kehittää yhteistyössä muiden lautakuntien kanssa kunnalliset lähipalvelut Sukevan alueen asukkaille sekä vahvistaa Sukevan alueen yhteistöllisyyttä. 

Sukevan aluelautakunnan alueella tarkoitetaan entisen Sukevan seurakunnan (nyk. kirkkopiiri) aluetta, joka on noin yksi viidesosa koko kunnan pinta-alasta.  

Sukevan aluelautakuntaan kuuluu viisi jäsentä, jotka valitaan demokraattisesti Sukevan alueen asukkaista. Esittelijöinä toimivat aluesihteeri ja kunnaninsinööri. Aluelautakunta kokoontuu tarvittaessa. 


Sukevan aluelautakunta  

  • päättää alueen harrastetilojen ylläpidosta osoitettujen määrärahojen puitteissa (pääasiassa ladut, jääkiekkokaukalo ja jääalue).
  • esittää kunnan kiinteistöjen kunnostamisen toteuttamisjärjestyksen tekniselle lautakunnalle tai kunnanhallitukselle
  • tekee toiminta-aluettansa koskevista päätösvaltansa ulkopuolella olevista asioista esityksiä, aloitteita ja ratkaisuehdotuksia muille kunnan toimielimille. 

    Sukevan aluelautakunta ylläpitää Sukevan kirjaston yhteydessä toimivaa asiointipistettä,  jonka palveluihin kuuluvat asiamiesposti, matkahuollon pakettipalvelut, VR:n lipunmyynti, Kelan asiointipalvelut, Kyläkeskuksen tilavaraukset sekä paikallisten kalastuslupien myynti.  
    Työntekijöinä ovat aluesihteeri ja kirjastovirkailija, joka vastaa myös lähikirjaston palveluista.